รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และโบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าชม 220

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และโบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
       วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เลขานุการรัฐมนตรีฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และโบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน
วัดพรศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร  ชมนิทรรศการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ปราสาทนครหลวง
โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม  วัดใหญ่ชัยมงคล บ้านฮอลันดา และบ้านญี่ปุ่น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย ณ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม

โดย กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง