รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
จำนวนผู้เข้าชม 214

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร โดยมี นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ร่วมให้การต้อนรับ
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรับฟัง
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล