การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 8/2557 (สัญจร)
จำนวนผู้เข้าชม 226วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากร
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 8/2557 (สัญจร) ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร
 
ในการนี้ อธิบดีกรมศิลปากรและคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงาน Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด