ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
จำนวนผู้เข้าชม 252

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2557 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร เพื่อเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2557