เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๗ : มาร์ชธงไชยเฉลิมพล: March Thong Chai Chaloemphon (The colors March)
จำนวนผู้เข้าชม 1182

มาร์ชธงไชยเฉลิมพล: March Thong Chai Chaloemphon
(The colors March)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๗

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการกองทัพ

 

Royal composition Number 17

          The seventeenth royal musical composition was written in 1952 and granted to the Thai armed forces, to be used in marching unit colors at their annual ceremony.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.