สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาถากถางและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โบราณสถานในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ประกาศ : 24/02/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1806