โรงเรียนพระวรสาร
จำนวนผู้เข้าชม 1391

. โรงเรียนพระวรสาร .

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

21 สิงหาคม 2558