สืบสานประเพณีไงแซนโฏนตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 23/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 566

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีไงแซนโฎนตา(เบ็นทม) พิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของชาวสุรินทร์


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.