วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒
จำนวนผู้เข้าชม 1077


#วันนี้ในอดีต

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(รหัสภาพ ฉ/ร/๑๐๔๗)

ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ https://archives.nat.go.th/th-th/

หรือสนใจสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ https://shorturl.asia/9S6Uo


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.