นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 22/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 41

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  และคณะ ตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ นางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ และบุคลากรให้การต้อนรับ