บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 22/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 21

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่