การสอบไล่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๑)
จำนวนผู้เข้าชม 236