ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง โคลงนิราศสุพรรณ มรดกความทรงจำอันล้ำค่า
วันที่ประกาศ : 21/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 37


          หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง โคลงนิราศสุพรรณ มรดกความทรงจำอันล้ำค่า
• ย้อนรอยการพบและศึกษาโคลงนิราศสุพรรณในอดีตและปัจจุบัน
• การบรรยาย เรื่อง นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ของสุนทรภู่ โดย ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การเสวนา เรื่อง โคลงนิราศสุพรรณ มรดกความทรงจำอันล้ำค่า : จากการอ่านทบทวนต้นฉบับสมุดไทย
          ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖. ๐๐ น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/BKHQMMRMJkis4qSV6 ( รับจำนวน ๗๐ ที่นั่ง...ไม่มีค่าใช้จ่าย )
          หากท่านใดลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่สะดวกมาเข้าร่วม สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร : ๐๓๕ - ๕๓๕๓๔๓ ต่อ ๑๖ มือถือ : ๐๘๖-๘๓๖๖๗๓๐ (คุณภควรรณ) E-mail : nlt_sp@hotmail.com