ประกาศการขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 10/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 839