การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชุด "เทิดไท้องค์ราชินี จักรีสยาม"
จำนวนผู้เข้าชม 109

Keywords: