Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ
วันที่ประกาศ : 21/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 81

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ จำนวน ๔๕ คน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงตามเป้าหมายอย่างชัดเจน ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่