นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวบุบผา ชูชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 20/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 113

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวบุบผา ชูชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่และบุคลากรให้การต้อนรับ