กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 18/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 97

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.