“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 14/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 28

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของหน่วยงาน และพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบอาคาร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕