กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 05/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 307