เล่าเรื่องประติมานวิทยา : จักร
จำนวนผู้เข้าชม 1413

เรียบเรียง : เด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.