งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมปูนปั้นเขียนสีวิหารวัดดอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เข้าชม 1033

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: