งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมปูนปั้นเขียนสีวิหารวัดดอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เข้าชม 536

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: