ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรทุกแห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชม 376

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมเปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชม


จำนวนผู้เข้าชม 0คน