รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Visitors to Versailles”
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 26