รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ โครงการฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภาคพื้นดินและใต้น้ำ (VMAP)
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 25