ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมพระพุทธรูปในอุโบสถ วัดเพชรพลี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก (จำนวนเงิน 635,000 บาท)
วันที่ประกาศ : 26/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 44