สำนักช่างสิบหมู่ ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่ประกาศ : 12/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 237