บอร์ดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ประกาศ : 28/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1072