แผ่นเงินดุนรูปธรรมจักรจากเมืองโบราณกันทรวิชัย
จำนวนผู้เข้าชม 95

เรียบเรียงโดย นางสาวกรกช พาณิชย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: