พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการต่อลมหายใจของผ้าทอมือ
จำนวนผู้เข้าชม 72

เรียบเรียงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: