การจัดแสดงประติมากรรมสำริดนูนสูงและนูนต่ำ ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ภายในอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 261

Keywords:


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.