ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชม 432

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔


จำนวนผู้เข้าชม 0คน