ศาลเจ้าพ่อกวนอูวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
จำนวนผู้เข้าชม 436