๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 2504

Keywords: