“วัว” ในรูปแบบประติมากรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม 402