คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ กระทำแทนในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินคดี
จำนวนผู้เข้าชม 580

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน