คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) แทนอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 537

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน