คู่มือสำหรับประชาชนของกรมศิลปากรฉบับภาษาไทย-อังกฤษ (Infographic)
วันที่ประกาศ : 29/09/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 2703

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
 • ย้อนกลับ
 • ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานฯ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • ขออนุญาตซ่อมแซม แก้ไขฯโบราณสถานฯในเขตโบราณสถาน


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การแจ้งการชำรุด หักพัง เสียหาย สูญหายหรือย้ายสถานที่เก็บโบราณวัตถุฯ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การขอรับใบอนุญาตค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • ส่งหรือนำโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักร


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจ้งการพิมพ์


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การขออนุญาตใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน
 • ย้อนกลับ
 • การขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือกรมศิลปากร


จำนวนผู้เข้าชม 0คน