สนามบินประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและการเดินอากาศไปรษณีย์
จำนวนผู้เข้าชม 871

องค์ความรู้ เรื่อง สนามบินประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและการเดินอากาศไปรษณีย์ จัดทำข้อมูลโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด