"ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ" – สองสมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี (เครื่องปั้นดินเผาโบราณ)
จำนวนผู้เข้าชม 551

Keywords: เครื่องปั้นดินเผาโบราณ