ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ เรื่อง “การประดิษฐ์ท่ารำ จากภาพศิลาจำหลัก"
วันที่ประกาศ : 05/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 30866

วิทยากรโดย นางวนิตา กรินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต ดำเนินรายการโดย นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร