ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง
จำนวนผู้เข้าชม 684

องค์ความรู้ เรื่อง ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง จัดทำโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง