พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
จำนวนผู้เข้าชม 639

องค์ความรู้ เรื่อง พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสาวเบญจพร สารพรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี