ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองอู่ทอง
จำนวนผู้เข้าชม 576

องค์ความรู้ เรื่อง ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองโบราณอู่ทอง จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง