ประเพณีไหว้พระแข
จำนวนผู้เข้าชม 570

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เสนอองค์ความรู้ เรื่อง ประเพณีไหว้พระแข 

เรียบเรียงโดย นางชุรีรัตน์ กลิ่นมาลา นักวิชาการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี