กลองมโหระทึกบ้านนาโบสถ์
จำนวนผู้เข้าชม 771จัดทำโดยฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย