คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดินแดง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ จำนวน ๖๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม 278

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดินแดง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ จำนวน ๖๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีคุณอรชร พิมพ์พรหม ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๔.๓๐ น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดินแดง
อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
จำนวน ๖๐ คน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีคุณอรชร พิมพ์พรหม ให้การต้อนรับ