นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ
จำนวนผู้เข้าชม 230

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ