รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๑๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม 226

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๑๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน ๑๑ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น