โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนผู้เข้าชม 278

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๑๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นำชมและให้การต้อนรับ